SAMEN OP AARDE

Wij werken op onze school thematisch en de methode “Samen op aarde”  is daarbij onze leidraad. De schooltijd wordt in periodes van drie jaar opgedeeld en binnen deze drie jaren komen thema’s aan de orde waarin alle leerdoelen verwerkt zijn. 

Onder Samen op Aarde worden de volgende schoolvakken geïntegreerd in een overkoepelend thema:

  • aardrijkskunde en topografie
  • biologie
  • wetenschap en techniek
  • geschiedenis
  • godsdienst en levensbeschouwing
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • kunst en muziek

Thematisch werken brengt samenhang in de leerstof en speelt in op hoe onze hersenen werken. Kinderen leren de samenhang te zien en verbindingen te leggen tussen heden, verleden en toekomst.

We spreken de kinderen veel aan op hun creatieve denkvermogen en leren de kinderen onderzoekend en ontdekkend te leren door het stellen van verdiepingsvragen en hogere orde denkvragen.

Hands on ervaring opdoen met je groep;  met gastlessen en excursies verdiept het leren.

Eigenaarschap en gepersonaliseerd leren; instructie op maat

Wij zien graag dat de kinderen leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. We zien kinderen dan ook als een uniek persoon met een eigen leerstijl, een eigen tempo en vooral veel eigen talenten. Instructie van nieuwe leerstof zal dan ook nooit in een bepaald model gedaan worden, maar de leerkracht kijkt naar welke manier het beste past bij de leerstijl van het kind.

Bewegend leren en veel groepswerk hoort hierbij. Bewegend leren stimuleert de hersenen en maakt het leren ook interactief en plezierig. Door samen te werken in groepjes worden de kinderen gedwongen om samen te overleggen en elkaar te helpen. Ons motto hierbij is: alleen ga je sneller maar samen kom je verder….

 

Thuis in de digitale wereld... verantwoord mediawijs

Onze kinderen groeien op in de digitale wereld en daarom werken onze leerlingen ook vanaf de kleutergroep al met een digibord in de groep en op ipads en tablets.

Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een eigen chromebook en ze werken in de google schoolomgeving. Kinderen gebruiken hun chromebook om presentaties en werkstukken op te maken maar ook om digitaal leerstof op te verwerken op school en ook thuis. Zo is de digitale leeromgeving ook heel handig voor bij het thuisonderwijs en wordt de doorgaande leerlijn dan niet onderbroken.

Wij vinden persoonlijk leren en ontmoeten heel belangrijk dus de digitale leermiddelen zijn een eigentijds hulpmiddel bij het leerproces.

Uiteraard leren wij de kinderen om verantwoord en veilig om te gaan met alles wat er in de digitale en online omgeving te vinden is vandaar: verantwoord mediawijs.

 

 

Wij helpen de kinderen om op te groeien  tot wereldburger...wat betekent dat ?

English makes a world of difference: wij zijn een erkende Early Bird school voor vroegtijdig vreemde talen onderwijs (VVTO) 

Op onze school krijgen alle kinderen vanaf groep 1 minimaal een uur per week Engelse les. Tot en met groep 4 gebeurt dit op een heel speelse manier. Met liedjes verhalen en spelletjes leren kinderen Engels en bij jonge kinderen gaat dit heel eenvoudig. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook Engels schrijven en komt er Engels huiswerk bij.

Elk jaar kijken we naar internationale programma’s om te leren communiceren met kinderen in andere landen. We hebben native speakers op school en jaarlijks een Engelse middag.

Kinderen leren een vreemde taal makkelijk en zij leren te communiceren met zelfvertrouwen.

Wij geloven dat het kennen van een vreemde taal bijdraagt aan een groter begrip en respect voor mensen die in andere culturen leven. Als we elkaar verstaan draagt dit bij aan wederzijds begrip, vriendschap en vrede.

Veilig in het verkeer met School op Seef

Wij zijn een erkende School op Seef school. De veiligheid van de kinderen in het verkeer is heel belangrijk. Wij geven daarom elk jaar verkeerslessen en twee keer per jaar hebben we een praktische verkeersmiddag rond de school en in het dorp. 

Aandacht voor ons milieu en de duurzame aarde: de Gezonde school

Op onze school is veel aandacht voor het thema gezond. Daar hoort zorg bij voor jezelf en je lichaam maar ook sport en beweging en zorg voor de aarde.

Met het jaarlijkse SCHOOLFRUIT - programma krijgen de kinderen voor 20 weken drie maal per week groente en fruit op school. In alle lokalen is vers water beschikbaar en we letten op gezonde tractaties.Het nationale schoolontbijt en het Koningsontbijt hebben zich ook gericht op aandacht voor gezonde voeding.

Met zwemwedstrijden en sportdagen besteden we  aandacht aan het belang van beweging en sportief gedrag. De kinderen uit de bovenbouw doen ook elk jaar mee met schoolvoetbal.

Opgroeien in veiligheid en vriendschap: LEEFSTIJL

Om tot optimaal leren te komen is het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen op school. Hierbij hoort op school dan ook een veilig pedagogisch klimaat.We meten ook jaarlijks of dit ook echt zo is.

Wekelijks worden in alle groepen lessen sociale vaardigheid gegeven. Hierin komen thema's als vriendschap, veiligheid, omgaan met elkaar en meningsverschillen aan de orde.  We zijn dan een LEEFSTIJL school. Deze methode werkt vanuit de visie dat kinderen altijd op een positieve manier worden aangesproken op hun gedrag. In alle groepen worden de regels en afspraken samen met de kinderen gemaakt en zo leven we allemaal deze regels na, want ze zijn immers van ons allemaal en we kunnen elkaar daar dan ook op aanspreken als dit nodig is.

Kwaliteit van de school volgens de Inspectie van het Onderwijs.

De bevindingen van de Inspectie n.a.v. het laatste bezoek vindt u hieronder in het rapport van de Inspectie.