Meest voorkomende traject Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op de juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Gelukkig maar.

Bij pedagogische, didactische en organisatorische zaken Het gaat hier bijvoorbeeld om de sfeer in de groep, de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen of de schoolorganisatie. Met name op dit gebied is het van belang dat u onderstaand traject bewandelt:

Stap 1: Neem persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind, een telefoontje alleen is niet voldoende. De groepsleerkracht stelt zo nodig de directeur op de hoogte. Niet opgelost? Zie stap 2. 

Stap 2: Neem contact op met de directeur voor een persoonlijk gesprek. Niet opgelost? Zie stap 3. 

Stap 3: Neem contact op met de voorzitter van het College van Bestuur. U levert uw klacht schriftelijk in, waarvan de directeur een kopie ontvangt. De voorzitter van het College van Bestuur zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek over uw klacht. 

Overigens kunt u ook altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon 

Koen Roozen

Telefoonnummer 06-27219489

koenroozen@perspectief.eu

Deze externe vertrouwenspersoon behandelt klachten of meldingen van machtsmisbruik en ongewenst gedrag binnen het onderwijs.