Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn bij de school betrokken in diverse commissies. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat alle ouders zich verbonden voelen met de school en het onderwijs. De open relatie tussen ouders, kinderen en school zorgt ervoor dat we samen kunnen bouwen aan goed onderwijs en optimale leeropbrengsten voor alle kinderen. Wij houden dan ook van korte lijntjes. Als u vragen en ideeën heeft horen wij die graag. Wij nemen u wekelijks mee in de schooldag van uw kind met verslagen en foto's in de Kindwijsapp.

De start van de basisschool begint met een kennismakingsgesprek met de directeur en met de juf of de zorgcoördinator. In de acht jaren dat u uw kind aan ons toevertrouwt is het belangrijk dat er een open en spontane relatie groeit met een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van uw kind.

U kent uw kind als ouders het beste. Aan het begin van het schooljaar ontmoeten we elkaar in het ouder-kind vertelgesprek. In dit gesprek bespreekt de leerkracht met het kind en u wat er nodig is om een geslaagd en succesvol schooljaar te hebben.   In februari en in juni komt u naar school voor het voortgangsgesprek. Samen met leerkracht en kind bespreekt u de vorderingen en de ontwikkelingen die doorgemaakt zijn. Dit gebeurt aan de hand van een rapport/portfolio waarin de resultaten staan van de IEP toetsen en het werk van de kinderen waaraan de voortgang te zien is.   Bereikbaarheid: de leerkrachten communiceren met u via PARRO maar ook via mail en telefoon. U bent voor of na schooltijd  altijd heel hartelijk welkom als u een vraag of een zorg hebt. Het is belangrijk dat u weet dat de deur altijd voor u open staat en dat wij samen met u nadenken en afspraken maken in het belang van uw kind.