LEFLAND: talentontwikkeling en aandacht voor hoogbegaafdheid.

Binnen onze school begeleidt de talentbegeleider kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Ook kinderen die bepaalde vaardigheden nodig hebben om beter te kunnen leren worden in LEFLAND geholpen.

Binnen Kindwijs maken wij gebruik van "de Verrekijker".  De Verrekijker zit op de Groen van Prinstererschool in Middelharnis. Dit is de bovenschoolse plusklas van Kindwijs waar kinderen van alle scholen heen gaan voor een extra uitdagend aanbod. De Verrekijker hanteert een toelatingsprocedure en draagt bij aan de invulling van passend onderwijs, ook voor deze groep leerlingen die vaak net een extra uitdaging of eztra ondersteuning nodig hebben.

ExperiGO

Alle kinderen gaan een aantal keer per jaar voor les naar ExperiGO. Dit is het ontdek laboratorium van Kindwijs en is gehuisvest in De Bron in Oude Tonge. In het ontdeklab zijn de kinderen bezig met wetenschap en techniek. De lessen zijn opgebouwd op niveau en er is zodoende een doorgaande leerlijn. Op school vullen wij de technieklessen aan met het gebruik van onze techniektorens. Deze techniektorens worden ingezet bij het thematisch werken en bij de techniekmiddagen.