De EHS ....waar ieder kind een parel is...wat betekent dat?

Wij zijn al sinds 1923 de christelijke school van Goedereede-Havenhoofd. We geloven en dragen uit dat ieder kind een unieke parel is door God geschapen. Het is onze opdracht om met respect naar elk kind te kijken en wat dit kind nodig heeft om tot optimale bloei te komen en alle talenten te ontwikkelen. Hoe doen wij dat?

  • De christelijke normen en waarden van respect en liefde zijn de gouden draad door onze school heen.
  • Christelijke vieringen, Bijbelverhalen, liederen en gebed vormen een vast ritme in de schoolweek.
  • Ouders, leerkrachten en kinderen werken samen op een open en respectvolle manier; kinderen zijn bij de gesprekken aanwezig.
  • In de verschillende commissies en in de kinderraad bespreken we de school en het onderwijs. Ouders en kinderen zijn onze partners.
  • Ons deskundig team werkt met externe partners aan de beste zorg voor alle kinderen. Wij streven er naar het onderwijs passend voor het kind te maken en het kind optimaal en deskundig te begeleiden in het leerproces.

 

Om de kinderen voor te bereiden op de wereld waarin zij leven en opgroeien is het belangrijk social media en digitale hulpmiddelen te gebruiken op school. Vanuit onze visie is het belangrijk om dat op een verantwoorde manier te doen. We besteden vanaf groep 5 en 6 nadrukkelijk aandacht aan het gebruik van social media- risico's en kansen. Op onze school leren de kinderen met behulp van het digibord. Zij leren noodzakelijke vaardigheden op hun chromebook. Het maken van presentaties en presenteren hoort daar zeker ook bij. In de bovenbouw wordt jaarlijks aandacht besteed aan de week van de media wijsheid.