De Eben-Haëzerschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee. Samen met alle andere basisscholen van ons eiland werken we aan een dekkend aanbod van passend onderwijs voor elke leerling van het eiland. We streven ernaar om de preventieve aanpak in het gewone basisonderwijs verder te versterken en alle kinderen het onderwijs te laten volgen dat bij hen past.

Een speciale toelatingscommissie van het SWV beoordeelt of een kind toelaatbaar is op het speciaal basisonderwijs SBO  of speciaal onderwijs SO.

Als de school en de ouders vinden dat een kind aangewezen is op SBO of SO, dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

Een kind kan alleen naar het SBO of SO als het een toelaatbaarheidsverklaring heeft.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van het Samenwerkingsverband. https://www.swvgo.nl/