In 1923 is op het Havenhoofd een christelijke school opgericht. De school stond in de huidge Breenstraat, ter hoogte van nummer 25. Nadat de school op last van de Duitsers in 1942 was afgebroken, is in 1950 begonnen met een school op het Duinroosplein. In 1980 is de huidige school geopend in de Blauwe Distelstraat. In 1982 is de kleuterschool 'Samuël' onder hetzelfde dak gekomen. Met de vorming van de basisschool in 1985 werd het één school, de Eben-Haëzerschool. In 2007 is de school uitgebreid met twee lokalen, is de gemeenschapruimte veel groter geworden en zijn er aparte ruimtes gekomen voor het personeel, de directie en de IB-er. Het bestaande deel is tegelijkertijd opgeknapt.