Op onze school is een peuterspeelzaal aanwezig. Juf Erika Slurink is op woensdag- en vrijdagmorgen aanwezig en het aanspreekpunt voor u. U kunt uw peuter aanmelden via kidzeiland.nl/peuters