De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Personeelsgeleding:

 • Mw. J. Wolfert (voorzitter)
 • Mw. J. Tanis-Grinwis (secretaris) 

Oudergeleding:

 • Dhr R. Breur 
 • Dhr. T. Redert 

Gezamenlijk hebben de dertien scholen van Kindwijs een betrokken en actieve GMR

Adviesraad/schoolvereniging

Aan onze school is sinds 1 januari 2013 een adviesraad verbonden. De oude schoolvereniging blijft dan ook als een lokale rechtspersoon voortbestaan. Ouders kunnen nog steeds lid worden van de schoolvereniging (Adviesraad).

De adviesraad vergadert een aantal keren per jaar met de directeur. De leden van de adviesraad vertegenwoordigen de kerkelijke achtergrond van de school. Zij praten met de directeur over schoolzaken die te maken hebben met de identiteit. De adviesraad heeft een adviserende rol bij de benoeming van nieuwe leerkrachten.

Leden van de adviesraad zijn:

 • Dhr. P.W. Dekker (voorzitter)
 • Dhr. W.C. Hoffman (secretaris)
 • Mw. E.J.. Sperling-Lokker
 • Dhr. M. ten Cate
 • Dhr. J. Orger

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert evenementen als fundrasers, zoals een markt, een cakeverkoop.

De leden van deze commissie helpen ook praktisch op school bij feesten en bijzondere evenementen.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Hanneke de Vogel (voorzitter)
 • Jeanette Dekkers
 • Colinda de Graaff
 • Karolien Hoek
 • Manon Tanis