Adviesraad/schoolvereniging

Aan onze school is sinds 1 januari 2013 een adviesraad verbonden. De oude schoolvereniging blijft dan ook als een lokale rechtspersoon voortbestaan. Ouders kunnen nog steeds lid worden van de schoolvereniging (Adviesraad).

De adviesraad vergadert een aantal keren per jaar met de directeur. De leden van de adviesraad vertegenwoordigen de kerkelijke achtergrond van de school. Zij praten met de directeur over schoolzaken die te maken hebben met de identiteit. De adviesraad heeft een adviserende rol bij de benoeming van nieuwe leerkrachten.

Leden van de adviesraad zijn:

 •  Mw. E. Grinwis-Meeuse (voorzitter) 
 •  Mw. J. Hartsema-Tanis (secretaris) 
 •  Dhr. M. ten Cate
 •  Mw. A. Jansen-Hoek 
 •  Dhr. M. Stout  

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert evenementen als fundrasers, zoals een markt, een cakeverkoop.

De leden van deze commissie helpen ook praktisch op school bij feesten en bijzondere evenementen.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • Colinda de Graaff (voorzitter)
 • Lydia Noteboom
 • Karin Slingerland
 • Manon Tanis
 • Nicoline van der Sluis
 • Leonie Tanis

 

 

 

Zending

 

Lieve kinderren van de Eben-Haëzer.

Mijn naam is Kedir Asnate Eshetu en ik woon in Afrika. Mijn land heet Ethiopië.

Met het geld, dat jullie op maandag mee naar school brengen, mag ik ook naar school en krijg ik ook eten op school.

Ik ben heel blij, want zo kan ik ook veel leren en gezond blijven en goed mijn best doen voor een beroep en een goed leven als ik groot ben. In mijn land is dat niet makkelijk.

Dank jullie wel!

Jullie mogen mij zeker een brief of kaartje sturen, natuurlijk wel in het Engels.

Juf Jos weet mijn adres.

Veel liefs van Kedir! Love from Kedir!

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

personeelsgeleding: 

 • Mw. J. Wolfert
 • Mw. J. Tanis-Grinwis

oudergeleding:

 • Mw. S. van Heiningen
 • Dhr. T. Redert