Nieuwsbericht

De visserij boven water.....

Door Aat van Heest-van der Wende

De visserij boven water…. praktijkverhalen en ervaringen uit het dagelijks leven van vissersfamilies op de Eben Haëzerschool.

Voor de eerste keer sinds lange tijd werden op de Eben Haëzerschool op Goedereede Havenhoofd gastlessen gegeven.

Gastlessen, door bekenden en verre familieleden, over het leven in de visserij en alles wat daar bij komt kijken.

Vanuit de rijke geschiedenis is t Hood nauw verbonden met deze bedrijfstak en veel kinderen hebben in gezin of familie lijntjes met de visserij. Opa, papa of oom werd dan ook in de filmpjes herkend.

De school was natuurlijk direct enthousiast om de gastsprekers, de heren Kees Tanis en Jaap Tanis en dochter Melissa, te ontvangen en hun lessen over de visserij mee te maken. Tijdens deze ochtend kwam een televisieploeg van NPO mee en filmde de hele ochtend. In januari zal een documentaire uitgezonden worden met de naam “Boven water…” In deze documentaire is aandacht voor de bedrijfstak visserij. Er zal aandacht zijn voor de lange en rijke historie van deze familie bedrijven en alle aspecten van de visserij. De geschiedenis, maar ook de tegenwoordige tijd met de vele uitdagingen zullen hierin worden belicht.

Voor de kinderen uit de bovenbouw was de ochtend over de visserij een feest van leren en herkennen.

In de drie workshops leerden de kinderen over de weg die de vis maakt van het net, de kotter, naar de visafslag en de winkel. Daarnaast verd in een workshop verteld over alle materialen die gebruikt worden op de vissersschepen; de netten, natuurlijk het oliegoed maar ook de bouwtekeningen van een nieuw schip.

Uiteraard mocht een workshop verse vis en de rijke verscheidenheid uit onze Noordzee niet ontbreken. Kinderen mochten die vissen en schaaldieren bekijken en voelen. Een wegrennende krab zorgde voor grote hilariteit. Het was dan ook een leerzame ochtend waarbij de kinderen veel ervaringen op hebben gedaan.

Natuurlijk werden de workshops in de dagen voor de gastlessen in de groep al goed voorbereid en het proeven van gedroogde en vers gebakken vis mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Nu kijken we uit naar de documentaire in januari en zijn we blij dat deze prachtige beroepstak van de visserij op een positieve en uitvoerige manier in de aandacht komt te staan.