Sinds enkele jaren heeft de Eben-Haëzerschool een kinderraad, omdat de school de inbreng van leerlingen heel belangrijk vindt. Kinderen hebben een mening en mogen actief meedenken over het beleid op school. Kinderen voelen zich daardoor gehoord en gewaardeerd en dit bevordert de sfeer en de samenwerking op school.

In de kinderraad zitten kinderen van groep 3 t/m groep 8. Deze kinderen worden door hun groep gekozen, nadat zij hebben uitgelegd waarom zij graag in de kinderraad willen. Ook heeft de raad een voorzitter.

De kinderraad vergadert ongeveer 5 x per jaar onder leiding van de directeur. De kinderen bepalen voor het grootste gedeelte zelf waarover zij praten.

De kinderraad bestaat uit de volgende leerlingen:

  • Sem Tanis            groep 3
  • Elize Tanis            groep 4
  • Wietse Slurink     groep 5
  • Femke ten Cate   groep 6
  • Louise orgers      groep 7
  • vacature              groep 8 (voorzitter)

 

Op onderstaande foto heeft de kinderraad een ontmoeting met de heer J.C. de Waal, de nieuwe bestuurder van Kindwijs.