Sinds enkele jaren heeft de Eben-Haëzerschool een kinderraad, omdat de school de inbreng van leerlingen heel belangrijk vindt. Kinderen hebben een mening en mogen actief meedenken over het beleid op school. Kinderen voelen zich daardoor gehoord en gewaardeerd en dit bevordert de sfeer en de samenwerking op school.

In de kinderraad zitten kinderen van groep 3 t/m groep 8. Deze kinderen worden door hun groep gekozen, nadat zij hebben uitgelegd waarom zij graag in de kinderraad willen. Ook heeft de raad een voorzitter.

De kinderraad vergadert ongeveer 5 x per jaar onder leiding van de directeur. De kinderen bepalen voor het grootste gedeelte zelf waarover zij praten.

De kinderraad bestaat uit de volgende leerlingen:

  • Luca Baks
  • Lieke de Jong
  • Anne-Lynn Orgers (voorzitter)
  • Lotte de Ronde
  • Lotte Sperling
  • Jan de Vogel