Nieuwsbericht

Wij zijn een LEADER IN ME school!

Door Evelien Tanis- van den Doel

Leader in Me: op de Eben Haëzerschool

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag hebben we met alle kinderen in de hal het nieuwe jaar 2024 geopend. We zaten samen om de olijfboom heen. De olijfboom is ons symbool voor vrede en groei. 

Als mensenkinderen mogen wij ons ook als een “boom bij het water” stevig geworteld weten. Onze kinderen zijn de jonge plantjes waar wij met u als ouders voor mogen zorgen. Samen worden wij gevoed door de Bron van ons geloof en onze Christelijke identiteit. Zoals een boom die stevig geworteld is aan de waterstromen mag opgroeien en tot bloei mag komen als een Kind van God.

Op school mogen wij uw kind helpen met groeien en ontwikkelen en het is voor de school en het onderwijs in deze tijd een belangrijke opdracht om na te denken wat de kinderen nodig hebben om zich later als grote mensen staande te houden in deze wereld en alles wat er op ons af komt.

 

Vandaag was op school de start van” The Leader in me!”

Met ingang van het jaar 2024 hebben we een nieuwe pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtegoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. 

Het team van de EHS is de afgelopen 2 jaar getraind op het gebied van The Leader in me. En we kunnen niet wachten dit met de onze school vorm te geven in de praktijk

Het lighthouse team, Juf Agnes, Juf Annemieke en Juf Evelien,  gaat u de komende periode vaker meenemen in het thema Leader in me! Ook vanuit de weekberichten zult u steeds info ontvangen. Ook zal er in maart op een bijzondere locatie een ouderavond plaatsvinden waarin we u meenemen in het Leader in Me traject. We nemen u kort mee in wat achtergronden;

 

The leader in me, de 7 gewoonten

Als Eben Haëzerschool willen we de leerlingen voorbereiden op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen.

 Deze wereld vraagt kinderen met kennis (wat weet ik?), vaardigheden (wat kan ik?) en een stevige identiteit (wie ben ik?).

 Uit onderzoeken blijkt dat zelfsturing/zelfbeheersing belangrijke vaardigheden zijn die kinderen nodig hebben om staande te blijven in een wereld waar de keuzemogelijkheden oneindig lijken. We geven daarom onderwijs met een breed aanbod. Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden is één van de pijlers van ons onderwijs. We leren onze leerlingen bijvoorbeeld om na te denken over hun eigen handelen, keuzes te maken,  problemen op te lossen, te communiceren en samen te werken. Deze 21-eeuwse vaardigheden en executieve functies bieden wij vanaf januari 2024 aan binnen de 7 gewoonten van Steven Covey. In de dagelijkse lessen kunnen de leerlingen oefenen om zich deze gewoonten met vaardigheden eigen te maken.

De 7 gewoonten (The Leader In Me) is een concept van Steven Covey vanuit Amerika wat inmiddels ingang heeft gekregen op honderden scholen in Nederland. Zijn zoon Sean Covey heeft het concept uitgewerkt voor kinderen en tieners. Uitgangspunt in dit concept is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door zelfleiderschap. Door het werken met de 7 gewoonten leren kinderen en ook volwassenen bewust nadenken over hun eigen handelen, hun eigen keuzes en hun eigen rol in het geheel. Ze leren oplossingsgericht te denken en te luisteren naar de perspectieven van de ander. Ze leren om niet alleen samen te werken, maar om met elkaar iets beters of mooiers te creëren door het beste uit elkaar te halen.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap = de juiste dingen doen, ook als niemand het ziet. Het gaat erom leerlingen die eigenschappen mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en leerlingen helpt ontdekken wie ze zijn. Dit proces naar persoonlijk leiderschap (met gebruik van de 7 gewoonten van Steven Covey), geeft een gemeenschappelijke taal op school. Hiermee bereiden we de leerlingen voor op hun toekomst.

De 7 gewoonten zijn niet bedoeld om een groot leider te worden, maar om een evenwichtig en sociaal mens te worden. Leven vanuit de theorie van de 7 gewoonten is leven vanuit het bewustzijn van je eigen persoon. Het gaat erom te weten wie je bent, welke talenten of krachten je in je hebt, te weten hoe je die kunt inzetten om zelf in je kracht te komen, maar ook hoe je de verbinding met de ander kunt maken.

 Je leert om meerwaarde te creëren, zowel voor jezelf als voor je omgeving met het vaste vertrouwen dat je stevig geworteld bent en mag weten een parel te zijn in de hand van onze Hemelse Leider!

 

Pro actief 

Avontuur 

Respect 

Eigenaar  

L(i)ef 

Samen  


 Dit is DE dag!    cbs Eben Haëzer….waar ieder kind een parel is.